Παραγωγή Ρεύματος από Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Η NRG Land θα διαχειριστεί τις Μονάδες Παραγωγής Ρεύματος από Φυτική Βιομάζα και Στερεά Αστικά Απόβλητα

Ανάπτυξη και Διαχείριση Καλλιεργειών Ευκαλύπτου

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που καλλιεργεί συστηματικά Ευκάλυπτο για την παραγωγή Wood Chips, Αιθέριων Ελαίων και Pellet.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατασκευή Αποστακτηρίου Αιθέριων Ελαίων

Η Eucalyptus με στόχο τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας τελικών παραγόμενων προϊόντων και με δεδομένη την υιοθέτηση υψηλών standards στις διαδικασίες παραγωγής και καλλιέργειας Ευκαλύπτου με τελικό σκοπό την παραγωγή Αιθέριων Ελαίων, προτίθεται να προκηρύξει πανελλαδικό διαγωνισμό για τη σχεδίαση και κατασκευή αποστακτηρίου που θα τηρεί τις προδιαγραφές επεξεργασίας για την παραγωγή Βιολογικών – Βιοδυναμικών Αιθέριων Ελαίων.

Χαρακτηριστικά της μονάδας:
•    24ωρη λειτουργία
•    Δυναμικότητα επεξεργασίας 60 τόνων φύλλων στο 8ωρο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Τεχνικής Ανάπτυξης κ. Λιάσκο Σταμάτη στο 6944 056436